Şeker Hastalığı ile İlgili BilgilerÖmür boyu süren bu arkadaşlıkta diyabet konusunda ne kadar çok bilgi sahibi olunursa o kadar sağlıklı bir hayat sürdürmek mümkündür. Bu nedenle diyabet eğitimi, tedavi içinde önemli bir yer tutmaktadır.

Diyabet nedir?

Pankreasdan salgılanan insülin hormonun tamamen ya da kısmen eksikliğine bağlı ortaya çıkan Kan şekeri yüksekliği ile kendini gösteren Kısa ve uzun dönemde ciddi olumsuz sonuçları olan Kronik tahrip edici bir hastalıktır.

İnsulin nedir ne yapar?

İnsülin pankreas organının adacık hücrelerinden salgılanan bir hormondur ve şekerin kandan hücrelere geçmesinde anahtar rol oynar. İnsülin eksikliğinde hücreler kandaki şekeri alamaz ve enerji için kullanamaz. Böylece şeker kanda birikir ve kan şekeri düzeyleri yükselir.

Kaç tip diyabet vardır?

Tip I diabetes mellitus, Çocukluk çağı diabeti, Tip II diabetes mellitus, Erişkin çağı diabeti, Gebeliğe bağlı diabetes mellitus, Bozulmuş glukoz toleransı, Diğer diabetes mellitus tipleri İlaçlara ve pankreas hastalıklarına bağlı diabet.

Tip 1 (çocukluk) diyabeti : Pankreastan salınan insülinin eksikliğine veya yokluğuna bağlı gelişir. Genetik olarak Diabete yatkınlığı vardır. Tedavide mutlaka insülin gereklidir. Her yaşta ortaya çıkabileceği gibi en sık 30 yaş öncesi gelişir. Diyabetik semptomlar ani olarak başlar. (Çoğunlukla şeker komasıyla ortaya çıkar) Hastalarda sıklıkla kilo kaybı vardır.

Tip 2 (erişkin) diyabeti : En sık görülen diyabet tipidir. Gelişiminde 3 önemli faktör rol oynar;

  • Pankreas  insülin salgısının bozukluğu
  • Salınan insülinin  dokulardaki etkisizliği
  • Karaciğerde glukoz üretiminin artması

Hastalar genellikle aile öyküsü olan, şişman, 45 yaşın üstündeki  kişilerdir. Çoğu vaka semptomsuzdur, tanı rastlantısal olarak konabilir. 2 diyabet arası farklar : Tip I Diyabet İnsülin hiç yoktur ya da çok azdır. Tedavide insülin şarttır. Aile öyküsü %90 dır. Tip II Diyabet İnsülin kısmen eksik ya da etkisizdir. İnsülin her zaman gerekli değildir.

Gebelik diabeti nedir?

Gebelik süresince ortaya çıkar ve genellikle gebelikden sonra kaybolur. Bu hastalarda ileri yaşlarda diyabet görülme olasılığı yüksekdir.

Diyabet kimlerde görülür?Şeker Hastalığı ile İlgili Bilgiler

Diabetes mellitus her yaşta ortaya çıkabilir. Yeni doğanlarda nadir görülür. Tip I diyabet çocukluk çağında daha sık görülür. Tip II diyabet daha çok orta ve ileri yaşlarda ortaya çıkar. Yaş ilerledikce Tip II diyabet görülme sıklığı artar.

Şeker hastalığının belirtileri

  • Çok susamak
  • Sık idrara çıkmak
  • Yemek yedikten sonra gün içinde çok acıkmak
  • Kilo kaybı yaşamak
  • Yorgunluk
  • Şeker hastalığının en bilinen belirtileridir.

Şeker hastasının sık su içmesinin nedeni... Kandaki şeker hücre içine giremez. Bu da kan şekerini yükseltir. Vücut kandaki yüksek şekerin bir kısmını idrar ile atmaya çalışır. Şeker bu yolla atılırken bol miktarda su atılımı da görülür. Susama isteğinin oluşumu bundan kaynaklanır.

Şeker Hastalığı ile İlgili BilgilerTok yemek yendiği halde kilo kaybı

Şeker hücre içine girmediğinden beyindeki doyma merkezine açlık uyarısı gönderilir. Yemek yenilse bile açlık hissi devam edebilir. Kandaki şeker hücreler tarafından kullanılamadığı için kişi kilo kaybı ile karşılaşabilir.

Yorgunluk hissi

Hücreler kandaki yüksek miktardaki şekeri alamaz ve enerji üretmek için kullanamaz. Vücutta yeterince enerji üretilemediği için şeker hastaları kendilerini yorgun hissedebilirler.

Teşhisi

Şeker hastalığının kesin teşhisi için kan şekeri ölçümleri gerekir. Açlık kan şekeri 126 mg/dL üzerinde ise, günün herhangi bir saatinde bakılan kan şekeri 200 mg/dL üzerinde ise (2 ölçüm yapılmalıdır).Şeker yükleme testinde ikinci saat değeri 200 mg/dL üzerinde ise şeker ölçümünün yapılması gerekir.

Şeker Hastalığı